Verslag

Verslag van uitgevoerde activiteiten 2023 van Stichting Mijn Hart in Actie

De stichting heeft als doel het vanuit een Christelijke levensovertuiging verlenen van financiële ondersteuning aan personen die op enigerlei wijze in nood verkeren en aan voorgangers die voor de uitoefening van hun roeping (mede) afhankelijk zijn van financiële middelen van derden.

Er zijn in de loop van het jaar diverse acties en inzamelingen uitgevoerd.

Dit betreft o.a.

Ondersteunen van voorgangers die afhankelijk zijn van giften, zowel in Nederland als ook in het buitenland

Het inzamelen van gelden om gezinnen in ontwikkelingslanden te ondersteunen

Het inzamelen om algemene tot nut zijnde doelen te ondersteunen

Het inzamelen van gelden om kinderen in ontwikkelingslanden bestaansrecht en onderwijs te geven

Het inzamelen van middelen om daar waar nodig is in Nederland hulp te bieden


Zoals gebruikelijk heeft de stichting in 2024 het jaarverslag 2023 vastgesteld.

Toelichting Balans en Resultatenrekening 2023

De giften in 2023 waren beduidend hoger dan in 2022.

We konden hierdoor meerdere nieuwe projecten met een langjarige duur kunnen opstarten. Wat is het fijn om op deze manier mensen blij te kunnen maken.

De bankkosten bedragen meer dan vorig jaar. Aan het eind van het jaar hadden we nog € 3.829,60 in kas.