Home

Mijn hart in actie: Home

Welkom op de site van Mijn Hart in Actie

Wij hebben sinds enkele jaren een stichting mijn hart in actie. Deze stichting heeft als doel om mensen in nood in de nabije omgeving te helpen. Dit kan op verschilende manieren.

Door daadwerkelijke financíële steun, door het aanbieden van vakantie, door hulp in huis of wat dan ook.

Anneke Rutgers