Beleidsplan

Beleidsplan vastgesteld door het bestuur van de Stichting “Mijn Hart in Actie”, gevestigd te Aalten, Postbus 75, 7090 AB Dinxperlo, in zijn vergadering van 10 december 2013 als uitvoering van het gestelde in de op 8 december 2006 vastgestelde statuten.

 

Algemene doelstelling en uitgangspunten.

 

De Stichting heeft tot doel het vanuit een Christelijke levensovertuiging verlenen van financiële ondersteuning aan personen die op enigerlei wijze in nood verkeren en aan voorgangers die voor de uitoefening van hun roeping (mede) afhankelijk zijn van financiële middelen van derden.

 

Financiën.

 

De Stichting verkrijgt haar geldmiddelen door middel van giften en legaten. Werkzaamheden. De stichting beheert de gelden en gaat in afhankelijkheid om met de haar toevertrouwde middelen en voorziet hiermee in de nood van derden.

 

RSIN nummer.

 

Het RSIN dan wel fiscaal nummer is: 8175.18.836

 

Beloningsbeleid.

 

Het bestuur van de stichting voert werkzaamheden uit op vrijwillige basis; er wordt conform de statuten geen beloning toegekend. Onkosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester.

 

Beëindiging werkzaamheden van de Stichting.

 

Indien wordt besloten de activiteiten van de Stichting zoals hier aan de orde te beëindigen, om welke reden dan ook, dan zal een eventueel aanwezig positief saldo worden overgemaakt op de rekening van een instelling met een vergelijkbare taakstelling.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting “Mijn Hart in Actie” d.d. 10 december 2013.

 

Was getekend:

 

A. Rutgers- Huinink, voorzitter

 

S. Sloetjes- ten Brinke, penningmeester

 

G. Tjadens-den Boer, secretaris

 

 

 

 

 

Resultatenrekening 2012 Stichting mijn hart in actie

Ontvangsten:

 

Binnengekomen giften:                  8.985,00

 

Uitgaven:

Algemeen                      2.770,00

Specifiek doel                6.085,00

Bankkosten                      118,93

Algemene kosten                24,08

                                                      8.998,01

                                   

Jaarsaldo:                                        -13,01

 

 

 

 

                                    

Resultatenrekening 2013 Stichting mijn hart in actie

Ontvangsten:

Binnengekomen giften:                 5.400,00

Uitgaven:

Algemeen                          0,00
Specifiek doel              4.640,00
Bankkosten                    126,26

                                                     4.766,26

 

Jaarsaldo:                                       633,74 

 

 

 

 

 

Resultatenrekening 2014 Stichting mijn hart in actie

Ontvangsten:

Binnengekomen giften:                           9.060,00

Uitgaven:

Algemeen                                   180,00
Specifiek doel                           9.560,00
Bankkosten                                 140,18
Algemene kosten                            0,00
                                                              9.880,18

 Jaarsaldo:                                              -820,18 

 

 

 

 

Resultatenrekening 2015 Stichting mijn hart in actie

Ontvangsten:

Binnengekomen giften:                                9.440,00


Uitgaven:


Algemeen                                   210,00
Specifiek doel                           9.071,00
Bankkosten                                 154,07
Algemene kosten                             0,00
                                                                   9.435,07

Jaarsaldo:                                                         4,93

 

 

 

 

Verslag van de activiteiten in 2016

Verslag van uitgevoerde activiteiten 2016 van Stichting Mijn Hart in Actie

 

 

De stichting heeft als doel het vanuit een Christelijke levensovertuiging verlenen van financiële ondersteuning aan personen die op enigerlei wijze in nood verkeren en aan voorgangers die voor de uitoefening van hun roeping (mede) afhankelijk zijn van financiële middelen van derden.

 

Er zijn in de loop van het jaar diverse acties en inzamelingen uitgevoerd.  

 

Dit betreft o.a.

 

  • Ondersteunen van voorgangers die afhankelijk zijn van giften, zowel in Nederland als ook in het buitenland
     
  •  Het inzamelen van gelden om gezinnen in ontwikkelingslanden (o.a. Armenië) te ondersteunen

  • Het inzamelen van gelden om mensen die in nood zijn te kunnen bemoedigen door het organiseren van een weekend of weekje uit

 

Zoals gebruikelijk heeft de stichting in april 2017 het jaarverslag 2016 vastgesteld.

 

 

 

 

 

Balans en Resultatenrekening 2016 Stichting mijn hart in actie

Balans


Kapitaal                                                      276,50
Bank                                  2.099,44
Jaarsaldo                                                  1.822,90

Totaal:                               2.099,44          2.099,40  

Resultatenrekening

 

Ontvangsten:

Binnengekomen giften:                             21.210,00

 

Uitgaven:

Algemeen                               240,00
Specifiek doel                     18.980,00
Bankkosten                            167,10

                                           19.387,10     21.210,00

 

 

Jaarsaldo:                            1.822,90

 

 

Toelichting Balans en Resultatenrekening 2016

De giften in 2016 waren hoger dan in 2015.

 

Hierdoor hebben we aan verschillende projecten mee kunnen werken en weer veel mensen blij kunnen maken.

 

De bankkosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Aan het eind van het jaar hadden we nog ruim € 2.000 in kas. 

 

 

 

 

Verslag van de activiteiten in 2017

Verslag van uitgevoerde activiteiten 2017 van Stichting Mijn Hart in Actie

 

 

De stichting heeft als doel het vanuit een Christelijke levensovertuiging verlenen van financiële ondersteuning aan personen die op enigerlei wijze in nood verkeren en aan voorgangers die voor de uitoefening van hun roeping (mede) afhankelijk zijn van financiële middelen van derden.

 

Er zijn in de loop van het jaar diverse acties en inzamelingen uitgevoerd.  

 

Dit betreft o.a.

 

  • Ondersteunen van voorgangers die afhankelijk zijn van giften, zowel in Nederland als ook in het buitenland
     
  •  Het inzamelen van gelden om gezinnen in ontwikkelingslanden (o.a. Armenië) te ondersteunen

  •  Het inzamelen van gelden om een kerstmaaltijd mogelijk te maken voor mensen die in 2017 een moeilijk jaar hebben gehad en die we op die manier konden bemoedigen

 

Zoals gebruikelijk heeft de stichting in april 2018 het jaarverslag 2017 vastgesteld.

 

 

 

 

Balans en Resultatenrekening 2017 Stichting mijn hart in actie

Balans


Kapitaal                                                    2.099,40
Bank                                     260,86
Jaarsaldo                                                 -1.838,54

Totaal:                                  260,86             260.86 

 

Resultatenrekening

 

Ontvangsten:

Binnengekomen giften:                             16.095,00

 

 

Uitgaven:

Algemeen                               240,00
Specifiek doel                     17.520,00 
Bankkosten                             173,54 

                                         17.933,54      16.095,00

 

 

Jaarsaldo:                          -1.834,54

 

 

 

 

 

 

Toelichting Balans en Resultatenrekening 2017

De giften in 2017 waren iets lager dan in 2016.

 

We  hebben weer aan verschillende projecten mee kunnen werken en weer veel mensen blij kunnen maken. Een groot gedeelte is dit jaar gegaan naar de het kerstonthaal waar veel mensen die het nodig hadden een maaltijd is aangeboden.

 

De bankkosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Aan het eind van het jaar hadden we nog bijna € 200 in kas. 

 

 

 

Verslag van uitgevoerde activiteiten 2018 van Stichting Mijn Hart in Actie

De stichting heeft als doel het vanuit een Christelijke levensovertuiging verlenen van financiële ondersteuning aan personen die op enigerlei wijze in nood verkeren en aan voorgangers die voor de uitoefening van hun roeping (mede) afhankelijk zijn van financiële middelen van derden.

 

Er zijn in de loop van het jaar diverse acties en inzamelingen uitgevoerd. Dit betreft o.a.

 

• Ondersteunen van voorgangers die afhankelijk zijn van giften, zowel in Nederland als ook in het buitenland 


• Het inzamelen van gelden om gezinnen in ontwikkelingslanden (o.a. Armenië) te ondersteunen 


• Het inzamelen van gelden om een kerstmaaltijd mogelijk te maken voor mensen die in 2018 een moeilijk jaar hebben gehad en die we op die manier konden bemoedigen

 

Zoals gebruikelijk heeft de stichting in april 2019 het jaarverslag 2018 vastgesteld.

 

 

Balans en Resultatenrekening 2018 Stichting mijn hart in actie

Balans 2018

                              Debet           Credit 

kapitaal                                     2.099,40
Banksaldo                890,14

winst/verlies                             -1.209,26


                               890,14          890,14

 

Resultatenrekening 2018


Ontvangsten:

Binnengekomen giften:                  12.729,00

 

Uitgaven:

Algemeen                       276,00
Specifiek doel             11.649,00
Bankkosten                     174,72 
                               

Jaarsaldo:                     629,28 

 

Toelichting Balans en Resultatenrekening 2018

De giften in 2018 waren iets lager dan in 2017.

 

We  hebben weer aan verschillende projecten mee kunnen werken en weer veel mensen blij kunnen maken. Een groot gedeelte is dit jaar wederom gegaan naar het kerstonthaal waar veel mensen die het nodig hadden een maaltijd is aangeboden. Dit werd erg goed ontvangen en was zeer geslaagd

 

De bankkosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Aan het eind van het jaar hadden we nog bijna € 900 in kas. 

 

 

 

Verslag van uitgevoerde activiteiten 2019 van Stichting Mijn Hart in Actie

De stichting heeft als doel het vanuit een Christelijke levensovertuiging verlenen van financiële ondersteuning aan personen die op enigerlei wijze in nood verkeren en aan voorgangers die voor de uitoefening van hun roeping (mede) afhankelijk zijn van financiële middelen van derden.

 

Er zijn in de loop van het jaar diverse acties en inzamelingen uitgevoerd. Dit betreft o.a.

 

• Ondersteunen van voorgangers die afhankelijk zijn van giften, zowel in Nederland als ook in het buitenland

 

• Het inzamelen van gelden om gezinnen in ontwikkelingslanden (o.a. Armenië) te ondersteunen

 

• Het inzamelen om algemene tot nut zijnde doelen te ondersteunen

 

• Het inzamelen van gelden om een kerstmaaltijd mogelijk te maken voor mensen die in 2019 een moeilijk jaar hebben gehad en die we op die manier konden bemoedigen

 

Zoals gebruikelijk heeft de stichting in april 2020 het jaarverslag 2019 vastgesteld. 

 

 

 

Balans en Resultatenrekening 2019 Stichting mijn hart in actie

Balans 2019

 

                         Debet     Credit

 

kapitaal                                 890,14

Banksaldo              409,89

winst/verlies                         -480,25

                         

                             409,89     409,89 

 

Resultatenrekening 2019

Ontvangsten:

 

Binnengekomen giften:     10.490,00

 

Uitgaven:

Algemeen              652,00

Specifiek doel    10.145,00

Bankkosten            173,25

Jaarsaldo:             -480,25

 

 

 

Toelichting Balans en Resultatenrekening 2019

De giften in 2019 waren iets lager dan in 2018.

 

We hebben weer aan verschillende (nieuwe) projecten mee kunnen werken en weer veel mensen blij kunnen maken. De mensen waren hier erg blij mee. De projecten waren zeer geslaagd.

 

De bankkosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Aan het eind van het jaar hadden we nog bijna € 410 in kas.

 

 

 

 

 

Verslag van uitgevoerde activiteiten 2020 van Stichting Mijn Hart in Actie

De stichting heeft als doel het vanuit een Christelijke levensovertuiging verlenen van financiële ondersteuning aan personen die op enigerlei wijze in nood verkeren en aan voorgangers die voor de uitoefening van hun roeping (mede) afhankelijk zijn van financiële middelen van derden.

 

 Er zijn in de loop van het jaar diverse acties en inzamelingen uitgevoerd. Dit betreft o.a.

 

 • Ondersteunen van voorgangers die afhankelijk zijn van giften, zowel in Nederland als ook in het buitenland

 

 • Het inzamelen van gelden om gezinnen in ontwikkelingslanden (o.a. Armenië) te ondersteunen

 

 • Het inzamelen om algemene tot nut zijnde doelen te ondersteunen

 

 • Het inzamelen van gelden om kinderen in ontwikkelingslanden bestaansrecht te geven.

 

Zoals gebruikelijk heeft de stichting in 2021 het jaarverslag 2020 vastgesteld.

 

 

 

Balans en Resultatenrekening 2020 Stichting mijn hart in actie

Balans 2020

                        Debet          Credit


kapitaal                                 409,89
Banksaldo         15.226,14
winst/verlies                      14.816,25

 

                        15.226,14  15.226,14 

 

Resultatenrekening 2020:

 

Ontvangsten:

 

Binnengekomen giften:   30.846,75

 

Uitgaven:

 

Algemeen                402,00

Specifiek doel      15.409,75

Bankkosten              206,68

Algemene kosten        12,07

Jaarsaldo             14.816,25 

 

Toelichting Balans en Resultatenrekening 2020

De giften in 2020 waren hoger dan in 2019.

 

We hebben wederom aan verschillende projecten mee mogen werken. Ook weer enkele nieuwe projecten. Wat is het fijn om op deze manier mensen blij te kunnen maken.

 

De bankkosten zijn hoger dan vorig jaar. Aan het eind van het jaar hadden we nog € 14.82, 25 in kas. Dit is bestemd voor een project wat nog niet is afgesloten.

 

 

 

Verslag van uitgevoerde activiteiten 2021 van Stichting Mijn Hart in Actie

De stichting heeft als doel het vanuit een Christelijke levensovertuiging verlenen van financiële ondersteuning aan personen die op enigerlei wijze in nood verkeren en aan voorgangers die voor de uitoefening van hun roeping (mede) afhankelijk zijn van financiële middelen van derden. Er zijn in de loop van het jaar diverse acties en inzamelingen uitgevoerd. Dit betreft o.a.

 

• Ondersteunen van voorgangers die afhankelijk zijn van giften, zowel in Nederland als ook in het buitenland

 

• Het inzamelen van gelden om gezinnen in ontwikkelingslanden te ondersteunen

 

• Het inzamelen om algemene tot nut zijnde doelen te ondersteunen

 

• Het inzamelen van gelden om kinderen in ontwikkelingslanden bestaansrecht en onderwijs te geven

 

Zoals gebruikelijk heeft de stichting in 2022 het jaarverslag 2021 vastgesteld.

 

 

 

Balans en Resultatenrekening 2021 Stichting mijn hart in actie

Balans 2021

                          Debet          Credit

kapitaal                                 15.226,14

banksado            1.604,96

winst/verlies                         -13.621,18

                          1.60,96         1.604,96   

 

Resultatenrekening 2021:

 

Ontvangsten:

 

binnengekomen giften            11.433,00

 

Uitgaven:

 

Algemeen                599,90

Specifiek doel      24.263,75

Bankkosten              190,53

    

Jaarsaldo            -13.621,18

 

 

 

Toelichting Balans en Resultatenrekening 2021

De giften in 2021 waren lager dan in 2020.

 

We hebben wederom aan verschillende projecten mee mogen werken. Een project wat al gestart was in 2020 hebben we in 2021 kunnen afronden. Ook weer enkele nieuwe projecten. Wat is het fijn om op deze manier mensen blij te kunnen maken.

 

De bankkosten zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar. Aan het eind van het jaar hadden we nog € 1.604,69 in kas.

 

 

 

Verslag van uitgevoerde activiteiten 2022 van Stichting Mijn Hart in Actie

De stichting heeft als doel het vanuit een Christelijke levensovertuiging verlenen van financiële ondersteuning aan personen die op enigerlei wijze in nood verkeren en aan voorgangers die voor de uitoefening van hun roeping (mede) afhankelijk zijn van financiële middelen van derden.

 

Er zijn in de loop van het jaar diverse acties en inzamelingen uitgevoerd. Dit betreft o.a.

 

• Ondersteunen van voorgangers die afhankelijk zijn van giften, zowel in Nederland als ook in het buitenland

 

• Het inzamelen van gelden om gezinnen in ontwikkelingslanden te ondersteunen

 

• Het inzamelen om algemene tot nut zijnde doelen te ondersteunen

 

• Het inzamelen van gelden om kinderen in ontwikkelingslanden bestaansrecht en onderwijs te geven

 

 

Zoals gebruikelijk heeft de stichting in 2023 het jaarverslag 2022 vastgesteld.

 

 

 

 

Balans en Resultatenrekening 2022 Stichting mijn hart in actie

Balans 2022

                                             Debet                Credit

 

kapitaal                                                          1.604,96

banksado                                1.923,34

winst/verlies                              318,38

                                             1.923,34           1.923,34

 

Resultatenrekening 2022:

 

Ontvangsten:

 

binnengekomen giften                                     13.323,00

 

Uitgaven:

 

Algemeen                                 573,63

Specifiek doel                       12.228,39

Bankkosten                               202,60

 

Jaarsaldo                                                            318,38

 

 

 

 

Toelichting Balans en Resultatenrekening 2022

 

De giften in 2022 waren hoger dan in 2021.

 

We hebben wederom aan verschillende projecten mee mogen werken. Door de situatie in de Oekraïne hebben we ook wat kunnen doen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne in Nederland. Ook hebben we weer enkele nieuwe projecten mogen opstarten. Wat is het fijn om op deze manier mensen blij te kunnen maken.

 

 

De bankkosten zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar. Aan het eind van het jaar hadden we nog € 1.923,34 in kas.